Wyślij zgłoszenie

Dozwolone rozszerzenia plików to: png, jpg, gif, pdf, doc, docx. Maksymalny rozmiar pliku to 3072 KB.
Oznacz jeśli zgłoszenie dotyczy awarii wpływającej istotnie na działanie aplikacji

Etapy realizacji zlecenia

Pamiętaj aby w zgłoszeniu zawrzeć jak najwięcej informacji (opis, zrzuty ekranu, szczegóły o okolicznościach pojawienia się błędu).

Zgłoszenie jest realizowane według poniższego schematu:

  1. Wprowadzenie zgłoszenia - informacja trafia do nas.

  2. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem nadajemy mu odpowiedni typ - jeśli zgłoszenie wymaga dodatkowych informacji wysyłana zostanie informacja na mail zgłaszającego.
  3. Po uzyskaniu wszystkich informacji/akceptacji nadawany jest mu odpowiedni status i rozpoczynamy realizację zgłoszenia.
  4. Gdy prace zostaną zakończone nadawany jest odpowiedni status - system wysyła powiadomienie na mail zgłaszającego.

  5. Zgłaszający ma teraz 5 dni robocze na przeprowadzenie testów akceptacyjnych i zgłoszenie ewentualnych uwag.
  6. Po otrzymaniu akceptacji lub po upływie wyznaczonego czasu zgłoszenie jest zamykane (uznaje się, że zostało prawidłowo zrealizowane) i trafia do kategorii zakończone.